Рейтинг@Mail.ru
ВСУ висловився щодо звернення до господарського суду – Рада адвокатів Чернігівської області

ВСУ висловився щодо звернення до господарського суду

ВСУ висловився щодо звернення до господарського суду

Право звернення до господарського суду мають юридичні особи, які провадять підприємницьку діяльність, пов’язану з отриманням прибутку. Про це йде мова у постанові Верховного Суду України від 30 березня 2016 р. №3-158гс16.

Верховний Суд України

Іменем України

Постанова

30 березня 2016 року м.Київ №3-158гс16

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:

головуючого — Ємця А.А.,

суддів: Барбари В.П., Берднік І.С., Жайворонок Т.Є., Колесника П.І., Потильчака О.І. та Шицького І.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Особи 8 про перегляд Верховним Судом ухвали Вищого господарського суду від 9.11.2015 у справі №915/175/15 за позовом фізичної особи — підприємця Особи 9 до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і скасування рішення загальних зборів від 17.02.2012,

ВСТАНОВИЛА:

Фізична особа — підприємець Особа 9 звернувся до господарського суду з позовом до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і скасування рішення позачергових загальних зборів РТПП області від 17.02.2012.

Позивач обґрунтовує позов тим, що спірне рішення загальних зборів учасників РТПП суперечить пп.5.8, 5.9 його статуту, оскільки прийнято за відсутності кворуму. Спірним рішенням відповідача порушено немайнове право позивача на участь в управлінні РТПП, зокрема, не дотримано вимог закону про скликання і проведення загальних зборів — не повідомлено позивача про дату та час проведення зборів. Позачергові загальні збори було скликано ініціативною групою у складі декількох членів РТПП, але такий порядок скликання зборів на вимогу ініціативної групи суперечить статуту. Позивач також посилається на те, що підстав для скликання загальних зборів членів РТПП на 17.02.2012 не було, оскільки немає рішення ради про скликання позачергових зборів РТПП; рішення президента РТПП про скликання позачергових зборів РТПП і вимоги ревізійної комісії у складі не менше як 1/5 від загальної кількості членів РТПП.

Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015 в позові відмовлено повністю.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 рішення Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015 скасовано, позов задоволено.

Ухвалою ВГС від 9.11.2015 касаційне провадження за касаційною скаргою Особи 8 на постанову ОАГС від 26.08.2015 у справі №915/175/15 припинено.

Так, ВГС зазначив, що Особа 8, звертаючись із касаційною скаргою, не доводить наявності у нього прав чи обов’язків щодо управління РТПП шляхом участі у прийнятті рішення загальними зборами, тобто скаржник не є учасником спірних у справі правовідносин, доводи про вирішення питання стосовно його прав і обов’язків при розгляді цього спору є безпідставними.

Особа 8 у порядку статті 11119 Господарського процесуального кодексу подав заяву про перегляд Верховним Судом ухвали ВГС від 9.11.2015 у справі №915/175/15 із підстав, передбачених п.2 ч.1 ст.11116 ГПК.

На підтвердження неоднаковості застосування судами касаційної інстанції норм процесуального права заявником надано копії постанов ВГС від 27.07.2010 у справі №50/31-10 від 21.06.2010 у справі №2/467-3/338, в яких, на думку заявника, застосувавши до спірних правовідносин одні і ті самі норми процесуального права, суди дійшли висновку, що відповідно до ст.107 ГПК касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав та обов’язків.

Ухвалою ВС від 1.03.2016 відкрито провадження з перегляду ухвали ВГС від 9.11.2015 у справі №915/175/15.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи заявника, забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм процесуального права, Судова палата у господарських справах ВС уважає, що заява підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Позачерговими загальними зборами РТПП від 17.02.2012, про недійсність рішення якого було заявлено позов у цій справі, зокрема, вирішено: достроково припинити повноваження президента РТПП, ревізійної комісії РТПП, президії РТПП та обрано раду РТПП у кількості 12 осіб.

Відповідно до ст.1 закону «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.

Статтею 1 ГПК визначено, що право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

З наведених норм матеріального і процесуального права випливає, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану із отриманням прибутку, а РТПП не є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність.

Згідно з п.1 ч.1 ст.80 ГПК господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах.

Таким чином, неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права призвело до того, що господарський суд помилково розглянув спір, який не підлягав розгляду в порядку господарського судочинства, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із припиненням провадження у справі на підставі стст.80, 111-25 ГПК.

Керуючись стст.80, 11123, 11124, 11125 ГПК, Судова палата у господарських справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву Особи 8 задовольнити частково.

Рішення Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015, постанову ОАГС від 26.08.2015, ухвалу ВГС від 9.11.2015 скасувати.

Припинити провадження у даній справі.

Постанова є остаточною й може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК.

Поширити дану публікацію


Рейтинг@Mail.ru
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com