Рейтинг@Mail.ru
ВС пояснив, як правильно завіряти копії документів – Рада адвокатів Чернігівської області

ВС пояснив, як правильно завіряти копії документів

ВС пояснив, як правильно завіряти копії документів

Відсутність на копії напису про її засвідчення «Згідно з оригіналом» дає підстави вважати її такою, що не посвідчена в установленому порядку. Такий висновок зробив ВС в постанові №160/7887/18, текст якої друкує «Закон і Бізнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

8 травня 2019 року                         м.Київ                               №160/7887/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого — СМОКОВИЧА М.І.,
суддів: БЕВЗЕНКА В.М., ДАНИЛЕВИЧ Н.А. —

розглянув у порядку письмового провадження в касаційній інстанції справу за позовом Особи 1 до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, Полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1» про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії, провадження в якій відкрито за касаційною скаргою ГУ НП в Дніпропетровській області на ухвалу Третього апеляційного адміністративного суду від 27.02.2019.

І. Обставини справи

1. У жовтні 2018 року Особа 1 звернувся до суду з позовом до ГУ НП в Дніпропетровській області, Полку ПСПОП «Дніпро-1» ГУ НП в Дніпропетровській області про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії.

2. Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 19.12.2018 позов задовольнив частково.

3. ГУ НП в Дніпропетровській області оскаржило це рішення в апеляційному порядку.

4. Апеляційну скаргу від імені ГУ НП в Дніпропетровській області підписано представником — Особою 4.

5. До матеріалів указаної апеляційної скарги додано копію довіреності від 2.01.2019 №7/103/01-2019, якою ГУ НП в Дніпропетровській області уповноважило Особу 4 представляти інтереси цього управління в усіх судах та оскаржувати судові рішення. Копію довіреності засвідчено начальником ВДЗ ГУ НП в Дніпропетровській області — Особою 5.

6. Третій апеляційний адміністративний суд ухвалою від 27.02.2019 повернув зазначену апеляційну скаргу ГУ НП в Дніпропетровській області на рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.12.2018.

7. Ухвалюючи таке рішення, суд апеляційної інстанції виходив з того, що копія вказаної довіреності не є належним документом, що підтверджує право особи, яка підписала апеляційну скаргу.

8. Вказаний висновок серед іншого ґрунтується на

відсутності на вказаній копії напису «Згідно з оригіналом» і відмітки «Копія».

ІІ. Провадження в суді касаційної інстанції

9. ГУ НП в Дніпропетровській області, вважаючи рішення суду апеляційної інстанції ухваленим із порушенням вимог процесуального закону, подало касаційну скаргу.

10. У касаційній скарзі автор просить скасувати оскаржуване судове рішення та направити справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

ІІІ. Оцінка Верховного Суду

<…> 14. Згідно із чч.1, 3 ст.55 КАС сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Юридична особа, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

15. Документи, що підтверджують повноваження представників, визначені ст.59 КАС. Згідно із чч.1, 3 цієї статті повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені довіреністю фізичної або юридичної особи. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.

16. Відповідно до ч.8 цієї ж статті у разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

17. Частиною 6 ст.59 КАС передбачено, що оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у встановленому законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

18. Під час перевірки копій документів, що підтверджують повноваження представників, на предмет їх відповідності ст.59 КАС слід брати до уваги правила засвідчення копій документів, визначені Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 7.04.2003 №55, Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції від 18.06.2015 №1000/5, інструкції з діловодства в окремих органах державної влади (місцевого самоврядування) та інші нормативно-правові акти.

19. Серед іншого відповідно до п.8 розд.10 зазначених правил копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку.

Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.

Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій».

У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються відбитком печатки установи.

На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».

20. Оскільки під засвідченням копії документа слід розуміти саме засвідчення відповідності копії оригіналу відповідного документа, відсутність на копії напису про її засвідчення «Згідно з оригіналом» чи в іншому словесному виразі дає підстави вважати її такою, що не посвідчена в установленому порядку.

21. Отже, висновок апеляційного суду про недотримання апелянтом вимог ст.59 КАС є правильним, а доводи касаційної скарги у цій частині — безпідставними.

22. Разом з тим суд касаційної інстанції зазначає, що в матеріалах справи наявна засвідчена відповідно до наведених нормативних актів копія довіреності від 2.01.2019 №7/103/01-2019, виданої ГУ НП в Дніпропетровській області, якою останнє уповноважило Особу 4 представляти його інтереси й оскаржувати від його імені судові рішення; довіреність дійсна до 31.12.2020.

23. Отже, відсутні підстави вважати, що Особа 4, підписавши апеляційну скаргу від імені ГУ НП в Дніпропетровській області, не мав права її підписувати.

24. У свою чергу, з огляду на приписи пп.15.5 п.15 розд.VII «Перехідні положення» КАС апеляційну скаргу подано, а справу передано до суду апеляційної інстанції за правилами, що діяли до 15.12.2017.

25. Тобто на час вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження суд апеляційної інстанції мав можливість проаналізувати матеріали адміністративної справи та пересвідчитись у наявності в Особи 4 повноважень на апеляційне оскарження.

26. Верховний Суд наголошує на тому, що під час вирішення питання відповідності копії документа, що підтверджує повноваження представника, вимогам ст.59 КАС слід уникати зайвого формалізму, як-от: констатація відсутності в матеріалах заяви (скарги) копії посадової інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа, незазначення у довіреності повноважень представника на засвідчення копій документів від імені довірителя тощо.

27. Повернення заяв (скарг) за наявності процесуальної можливості пересвідчитись у наявності в особи повноважень на представництво під час розгляду справи (скарги) ставить під загрозу дотримання завдань адміністративного судочинства, закріплених у ч.1 ст.2 КАС, а також дотримання учасниками справи строків звернення до суду та оскарження судових рішень, особливо під час звернення із заявами (скаргами) у термінових адміністративних справах (§ 2 гл.10 указаного кодексу).

28. Суд апеляційної інстанції наведеного не врахував і дійшов передчасного висновку про наявність підстав для повернення апеляційної скарги на підставі п.1 ч.4 ст.298 КАС, що потягнуло за собою порушення норм процесуального права та постановлення незаконної ухвали, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

29. Таким чином, зважаючи на приписи ст.353 КАС, касаційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржуване судове рішення — скасуванню із направленням справи до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

Керуючись стст.3, 341, 345, 349, 353, 355, 356, 359 КАС, ВС

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області задовольнити.

2. Ухвалу 3-го ААС від 27.02.2019 скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду на стадії вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та не може бути оскаржена.

Поширити дану публікацію


Рейтинг@Mail.ru
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com